Eesti kultuuri aitavad vahendada Eesti Instituudi filiaalid Soomes ja Ungaris. Koostööd tehakse Eesti Vabariigi esindustega välisriikides, samuti on suursündmuste: eesti keele nädala, eesti kultuuri päevade ja festivalide korraldamisesse kaasatud erinevaid kultuuriasutusi ja organisatsioone nii Eestist kui välismaalt.

Eesti Instituut toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga rahvusvahelisel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel.
Ülevaate toimuvast ja toimunust leiab uudiste rubriigist.

Nimekiri suurimatest koostööpartneritest ja toetajatest.

Eesti Instituut on aktiivne liige rahvusvahelises kultuuriinstitutsioonide võrgustikus EUNIC Global Network.