Eesti Instituudi üks peamine eesmärk on olla usaldusväärne ja professionaalne koostööpartner tutvustamaks Eesti kultuuri välismaal. Eesti Instituut toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed, rõhuga rahvusvahelisel koostööl ning professionaalse oskusteabe vahendamisel. Ülevaadet toimunust Eestis ja välismaal pakub Uudiste rubriik.

Nimekiri suurimatest koostööpartneritest ja toetajatest.

 

Eesti Instituudi rahvusvaheline tegevus

 

Eesti Instituut koos toetajate ja koostööpartneritega omab rahvusvahelist haaret ning ülevaadet, nõustamaks Eesti välisesindusi, kultuurikorraldajaid, kultuuriseltse, eraisikuid jt kultuuriväljal tegutsevaid osapooli projektide teostamisel ja rahvusvahelise võrgustiku tugevdamisel.

Eesti Instituut:

  • nõustab ja taotleb täiendava rahastuse asjus nii Eesti kui välisfondidest
  • loob nii universaalseid kui sihtkohale suunatud sisu (näitused, seminarid, külalisesinejad, digiüritused)
  • jätkab Eestit ning Eesti kultuuri tutvustavate infomaterjalide loomist nii trükisena kui digiväljundis
  • vahendab kultuurikontakte organisatsioonidele, arenduskeskustele jt
  • nõustab Eesti välisesindusi kultuuritöös ning algatab ja vahendab projekte välisesinduste tarbeks

Eesti Instituudi välisesindused

Eesti Instituudil on aastal 2023 välisesindus Ungaris.

Ungari esinduse ajaloo kohta saab enam infot siit.
Ungari esinduse veebileht

 

Eesti esindatus võrgustikus EUNIC

 

Eesti Instituut on aktiivne liige rahvusvahelises kultuuriinstitutsioonide võrgustikus EUNIC Global Network. 

EUNIC (European National Institutes for Culture) toimib klastrite põhimõttel, mille moodustavad igas riigis või regioonis asuvad rahvusvahelised kultuuriinstituudid (nt. Goethe Instituut, Itaalia Instituut jpt) ning saatkonnad/välisesindused. EUNIC on esindatud enam kui 90 riigis üle maailma ning on jagatud 120+ klastrisse. Ühes riigis võib olla mitu regionaalset klastrit – Eestis on hetkel aktiivne Tallinna klaster, mille presidentuuri moodustavad 2021-2022 Prantsuse Instituut Eestis, Eesti Instituut ning Goethe Instituut Eestis. EUNICi eesmärk on soodustada Euroopa mitmekesise kultuuriruumi levikut Euroopast väljapoole ning algatada ja toetada omavahelisi koostööprojekte. EUNIC annab liikmetele võimaluse omandada rahvusvaheline koostöökogemus ning suurendada enda (riigi) häält ja nähtavust Euroopa tasandil.

EUNIC Global inglisekeelse strateegiaga aastateks 2020 – 2024 saab tutvuda siin.

Kõige värskem informatsioon Tallinna klastri ja liikmete tegevuste kohta on leitav Facebookist.