Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri. Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teisalt on eesmärk suurendada Eesti-huvi nende seas, kes Eestist veel midagi pole kuulnud või kes soovivad Eesti maa, keele ja kultuuri kohta rohkem teada saada.

Rahvuskaaslaste programmi raames aitab Eesti Instituut võõrsil elavate eestlaste organisatsioone, haridusseltse ja koole, samuti rahvusvahelisi koole eesti keele õppe korraldamisel. Võrgustikku kuulub rohkem kui 70 asutust üle maailma.

2004.–2016. aastani tegutses Eesti Instituudi juures eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu sekretariaat. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe võrgustikku kuulub üle kolmkümne ülikooli kogu maailmast ja selle õppega on hõlmatud rohkem kui pooltuhat üliõpilast. Eesti Instituut aitab hankida välismaa kõrgkoolidele Eestist õppevara.

Koduleht: http://ekkm.estinst.ee

Kontakt:

Katrin Maiste
tegevjuht
katrin.maiste@estinst.ee
+372 631 4355

Heidy Eskor-Kiviloo
välisõppe koordineerija
heidy.kiviloo@estinst.ee