Väljaspool Eestit on palju kohti, kus räägitakse ja õpetatakse eesti keelt ning kultuuri. Ühelt poolt käib eesti keel ja kultuur kaasas eestlastega, kes on asunud välismaale elama, teine Eesti Instituudi missioon keeleõppe suunal on Eesti-huvi suurendamine nende seas, kes Eestist veel midagi pole kuulnud ning kes soovivad Eesti maa, keele ja kultuuri kohta rohkem teada saada.

Rahvuskaaslaste programmi raames aitab Eesti Instituut võõrsil elavate eestlaste organisatsioone, haridusseltse ja koole, samuti rahvusvahelisi koole eesti keele õppe korraldamisel. Võrgustikku kuulub rohkem kui 70 asutust üle maailma.

2004–2016 tegutses Eesti Instituudi juures eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe nõukogu sekretariaat. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe võrgustikku kuulub üle kolmkümne ülikooli kogu maailmast ja selle õppega on hõlmatud rohkem kui pooltuhat üliõpilast. Eesti Instituut hangib ja vahendab välismaa kõrgkoolidele Eestist õppevara kohale toimetamist.

Ettevõtmise koduleht: http://ekkm.estinst.ee

Välisõppe kontakt Eesti Instituudis:

Heidy Eskor-Kiviloo
Välisõppe koordineerija
heidy.kiviloo@estinst.ee