Eesti Instituudi Ungari esindus tegutses aastatel 1998–2023. 1996. aasta sügisel pöördus András Bereczki Eestit Ungaris esindava, Viinis resideeriva suursaadiku Toivo Tasa poole ideega asutada Ungaris Eesti kultuurikeskus.

Arvestades Ungaris ilmuvate eesti kirjanduse tõlgete hulka ja kvaliteeti, Ungari-Eesti Seltsi ja mitme ülikooli soome-ugri keeleosakonna aktiivset tegevust, oli vajadus sellise keskuse järele ilmne.

Plaanipidamisele järgnes poolteist aastat diplomaatilist ettevalmistustööd, mida juhtis Eesti Instituudi Tallinna peamaja ja mille juurde kuulusid tollase Eesti Vabariigi kultuuriministri Jaak Alliku visiidid Ungarisse. Eesti kultuurikeskuse avamise idee sai kinnituse president Lennart Meri Ungari riigivisiidil 1997. aastal.

Budapest oli Helsingi järel 2. Euroopa pealinn, kus avati Eesti Instituudi välisesindus.

Varsti pärast avamisotsust leiti ka sobilik asukoht: üürikorter Béla Bartóki tänaval Budapesti XI piirkonnas. Alates 2008. aasta augustist asub instituudi Ungari esindus aadressil Falk Miksa tn 22.

Esinduse direktori ametikoht täideti avaliku konkursil. Direktori tegevuse eesmärkidena nähti lisaks büroo juhtimisele Eesti-info laiemat levitamist, Eesti ja Ungari vaheliste suhete tugevdamist, eesti keele õpetamise edendamist Ungaris ning kultuurisündmuste korraldamist. Konkursi avatust tunnistab see, et kahes Ungari peamises päevalehes avaldatud kuulutustele vastas ligi paarkümmend huvilist. Direktor valiti kohtumisel Eesti Instituudi Tallinna peamajast saabunud esindajatega.

Eesti Instituudi Ungari esinduse ametlik avamine leidis aset 27. veebruaril 1998. Tervituskõne pidas Eesti Instituudi peadirektor Lore Listra, sõna said Eesti kultuuriminister Jaak Allik, Ungari haridus- ja kultuuriminister Bálint Magyar ning Ungari-Eesti Ühenduse president Gábor Bereczki.

Avamisel tutvustati uue esinduse värsket direktorit Judit Nagyt, kes täitis direktorikohuseid veebruarist novembrini 1998. Sellest ajast kuni detsembrini 2012 oli esinduse direktor Anu Kippasto, seejärel juhtisid instituudi Mónika Segesdi ja Kreet Paljas.

Eesti Instituudi Ungari esinduse tegevus põhines valitsuse määrusel 130/1994 (X.14), mille on omavahel sõlminud Ungari Vabariik ja Eesti Vabariik.

Eesti Instituudi Ungari esinduse kodulehthttp://www.esztorszag.hu/