Eesti Instituudi Soome filiaal on esimene Eesti kultuuriesindus välismaal. Filiaali avas Lennart Meri 10. oktoobril 1995. Hetkel asub Eesti Instituudi Soome esindus Helsingis Suvilahtis 2010. aastal avatud Eesti Majas, kus tegutsevad ka teised Eestit tutvustavad asutused.

Eesti Instituudi Soome filiaali tegevuse peaeesmärk on pakkuda Eestist huvitatud soomlastele ja Eestiga koostööd tegevatele asutustele parimat eesti kultuuri ning seeläbi tagada Soome ja Eesti kultuurisuhete mitmekülgne toimimine. Eesti Instituut tutvustab Soomes eesti teatrit, filmi, muusikat ja kunsti, korraldab seminare, näitusi, kirjandusõhtuid ja teisi kultuurisündmusi.

Instituut panustab ka noortetöösse, pakkudes Soome koolidele Eestit tutvustavaid ettekandeid ja infot õppimisvõimaluste kohta Eesti kõrgkoolides. Eesti omapärast, kirevat ja mitmekesist kultuuri vahendavad ka instituudi soome- ja ingliskeelsed infotrükised.

Eesti Instituudi Soome esindus annab korra aastas välja kirjandusantoloogiat “Nippernaati”. Tõlkekogumiku eesmärk on tutvustada uuemat eesti kirjandust ja kirjanikke, kelle teoseid ei ole varem soome keelde tõlgitud. “Nippernaati” ilmub nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.

Eesti Instituudi Soome esindusel on ka oma blogi, kus avaldatakse põnevaid Eesti-teemalisi lugusid. Blogis antakse asjatundlikku nõu, milliseid Eestiga seotud sündmusi võiks nii Soomes kui ka Eestis külastada, jagatakse lugemissoovitusi, kirjutatakse eesti keelest ja kultuurierinevustest, arutletakse elu ja selle erinevate avaldumisvormide üle ning heidetakse pilk tulevikku.

Eesti Instituudi Soome esinduse koduleht: https://www.viro-instituutti.fi/