Eesti Instituudi Soome filiaal oli esimene Eesti kultuuriesindus välismaal. Filiaali avas Lennart Meri 10. oktoobril 1995. Hetkel asub Eesti Instituudi Soome esindus Helsingis Suvilahtis 2010. aastal avatud Eesti Majas, kus tegutsevad ka teised Eestit tutvustavad asutused. Eesti Instituut tegutses Soomes aastatel 1995–2022.

Eesti Instituudi Soome filiaali tegevuse peaeesmärk oli pakkuda Eestist huvitatud soomlastele ja Eestiga koostööd tegevatele asutustele parimat eesti kultuuri ning seeläbi tagada Soome ja Eesti kultuurisuhete mitmekülgne toimimine. Eesti Instituut tutvustas Soomes eesti teatrit, filmi, muusikat ja kunsti, korraldas seminare, näitusi, kirjandusõhtuid ja teisi kultuurisündmusi.

Instituut panustas ka noortetöösse, pakkudes Soome koolidele Eestit tutvustavaid ettekandeid ja infot õppimisvõimaluste kohta Eesti kõrgkoolides. Eesti omapärast, kirevat ja mitmekesist kultuuri vahendavad ka instituudi soome- ja ingliskeelsed infotrükised.

Eesti Instituudi Soome esindus andis korra aastas välja kirjandusantoloogiat “Nippernaati”. Tõlkekogumiku eesmärk oli tutvustada uuemat eesti kirjandust ja kirjanikke, kelle teoseid ei ole varem soome keelde tõlgitud. “Nippernaati” ilmus nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.

Eesti Instituudi Soome esindus pidas ka oma blogi, kus avaldati põnevaid Eesti-teemalisi lugusid. Blogis anti asjatundlikku nõu, milliseid Eestiga seotud sündmusi võiks nii Soomes kui ka Eestis külastada, jagati lugemissoovitusi, kirjutati eesti keelest ja kultuurierinevustest, arutleti elu ja selle erinevate avaldumisvormide üle ning heideti pilk tulevikku.

Eesti Instituudi Soome esinduse koduleht: https://www.viro-instituutti.fi/