EESTI INSTITUUDI STRATEEGILISED EESMÄRGID JA OLULISED TEGEVUSED 2021–2025

Eesti Instituudi strateegia elluviimisel on olulise tähtsusega instituudi tegevussuundade haakumine riiklike poliitikate ja prioriteetidega. Instituudi arengukava 2021–2025 eesmärk on kujundada iga tegevussuuna arendamise aluseks kindel koostöömudel, mis hõlmab nii sisulisi ootusi kui ka rahastamisvõimalusi.