Tallinn ja Naissaar
27.–29. juunini 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimus sel aastal 11. korda. Teemade valikul lähtuti sihtrühmadest, arvestades nii pühapäevakoolide kui ka üldhariduskoolide õpetajate vajadustega.

27. ja 28. juunil olid suvekooli oodatud pühapäevakoolide õpetajad. Koolitus algas Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus tutvuti uuema eesti lastekirjandusega ning uuriti, kuidas kasutada kirjandust keeleõppes. Toimus laulude ja ringmängude töötuba. Arutelu jätkus teel Naissaarele, kus õpiti koostama õppematerjale ja lauamänge.
28. ja 29. juunil olid suvekoolis üldhariduskoolide õpetajad, kes tutvusi uuema noortekirjandusega ning said teada, kuidas kujundab kirjandus väärtushinnanguid. Naissaarel õpiti tunni kavandamist, lauamängude koostamist ning uuriti, kuidas ennetada kiusamist koolitunnis.
Suvekooli kavas olid ka minilaulupidu ja Naissaare kultuurilooline ekskursioon.

Väliseesti õpetajate suvekooli korraldas Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmist.

Suvekooli kava: http://ekkm.estinst.ee/sisu/valiseesti-opetajate-suvekool-2017/

Lisateave:

Raina Ventsli
raina.ventsli@estinst.ee
+372 631 4355

All leiate galerii 2017. aasta suvekooli fotodest.