31.08.2018 – 30.09.2018

Eesti Instituudilt on ilmunud on kaks uut trükist – lastetrükise soomekeelne tõlge  “Mistä on pienet virolaiset tehty?” ja trükise “12 küsimust Eesti kohta” venekeelse versiooni (“12 вопросов об Эстонии”) täiendatud kordustrükk.

Soomekeelne lastetrükis “Mistä on pienet virolaiset tehty?” uurib missugune on eesti laps ja millist elu ta elab. Vastuseid otsivad trükise peategelased, sõbrad Uku ja Leelo. Avastusmängus selgitavad nad samm-sammult, tase-tasemelt välja, millest koosneb eesti lapse elu. Läbi käiakse lapseks olemise verstapostid alates sünnist ja nimepanekust kuni laulu- ja tantsupeoni välja. Trükise koostamisel on kasutatud laste ja noorte kultuuriaastal 2017 koos Eesti Lastekirjanduse Keskusega laste seas läbiviidud küsitluse „Mina ka!” vastuseid.

Raamatu teksti on kirjutanud Kätlin Vainola ja illustratsioonide ja kujunduse autor on Ulla Saar. Soomekeelse tõlke autor on Heidi Iivari. Tõlke valmimist toetasid Eesti Instituudi Sõprade Selts Soomes ja Õisu mõis.

Valmis on saanud ka trükise “12 küsimust Eesti kohta” venekeelse versiooni täiendatud trükk. Trükisest leiab lugeja valgustavad vastused tosinale küsimusele, mis võiksid võõramaalasel Eestiga seoses tekkida. Teksti on koostanud Eesti Instituut, joonistuste ja kujunduse autorid Indrek Sirkel, Jan Tomson ja Moonika Maidre.

Eesti Instituudi trükiste kohta leiab lähemat infot siit: https://estinst.ee/valjaanded/infotrukised/