Kultuurisammud vähelõimunutega

Eestis elavate välismaalaste hulk kasvab kiiresti, paljudele siinsetele püsielanikelegi on eesti keel ja kombed endiselt võõrad. Mitmed uuringud näitavad, et sisserännanutel on tõsiseid probleeme eesti keele õppimisel ja ühiskonda sisseelamisel. Kohalikega suhtlemine ja kultuuriprogrammis osalemine teeb neile siin kohanemise kergemaks.

Eesti Instituut alustas 2018. aasta septembris projektiga „Kultuurisamm“, mis pakub õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa vähelõimunud püsielanikele ja sisserändajatele. 2019. aasta sügisest pakutakse „Kultuurisammu” tegevusi ka Ida-Virumaal elavate Eesti kultuuri huvilistele, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Iga osaleja käib viiel õppekäigul ja kogub 20 akadeemilist tundi koolitust. Eesti Instituudi partnerid on kohalikud kultuuriasutused ja kodanikuühendused, samuti kaasatakse eestlastest vabatahtlikke. Projekti raames on korraldatakse osalejatele Eesti kultuuri, loodust, ajalugu ja elu-olu tutvustavaid üritusi, käiakse õppekäikudel ning antakse teadmisi Eesti kohta.

“Kultuurisammu” programmi pakutakse inglise ja vene keeles. 2020. aasta kevadhooaja registreerimine algab veebruari keskpaigas. Registreerunutele saadekse täpsem info koolituse kohta, õppekäikude ja koolituste toimumise ajad ning kohad. Programmis osalejate arv on piiratud.

OOTAME VABATAHTLIKKE!

Kui tahate aidata programmis osalejaid nende kultuurisammudel, kui osakate hästi eesti keelt ja olete valmis kaasa lööma ürituste läbiviimisel, siis võtke ühendust Eesti Instituudiga.

Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil estinst@estinst.ee või täita registreerimisvorm.

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Kultuurisamme aitavad astuda partnerid:
Eesti Vabaõhumuuseum
MTÜ Linnalabor
MTÜ Estonishing Evenings
Tallinna Linnamuuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum
Tallinna Keskraamatukogu