Kultuurisammud vähelõimunutega

Eestis elavate välismaalaste hulk kasvab kiiresti, paljudele siinsetele püsielanikelegi on eesti keel ja kombed endiselt võõrad. Mitmed uuringud näitavad, et sisserännanutel on tõsiseid probleeme eesti keele õppimisel ja ühiskonda sisseelamisel. Kohalikega suhtlemine ja kultuuriprogrammis osalemine teeb neile siin kohanemise kergemaks.

Eesti Instituut alustab 2018. aasta septembris uue projektiga „Kultuurisamm“, mis pakub õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa vähelõimunud püsielanikele ja sisserändajatele.

Septembris algavasse ja üle aasta kestvasse projekti kutsutakse osalema kokku 250-300 inimest,  iga osaleja käib viiel õppekäigul ja koolitusel. Eesti Instituudi partnerid on kohalikud kultuuriasutused ja kodanikuühendused, samuti kaasatakse eestlastest vabatahtlikke. Projekti raames on korraldatakse osalejatele Eesti kultuuri, loodust, ajalugu ja elu-olu tutvustavaid üritusi, käiakse õppekäikudel ning antakse teadmisi Eesti kohta.

“Kultuurisammu” programmi pakutakse inglise ja vene keeles. Registreerunutele saadekse täpsem info koolituse kohta,  õppekäikude ja koolituste toimumise ajad ning kohad. Kuna programmis osalejate arv on piiratud, siis pakutakse sel aastal võimalust programmiga liituda 150 huvilisele. 2019. aastal jätkub gruppide komplekteerimine. Esimesed rühmad alustavad tööd juba 2018. a septembris ja oktoobris. Kes soovivad veel sel aastal “Kultuurisammu” projektis osaleda, neil palume registreeruda hiljemalt 15. septembriks 2018.

NB! OSALEJATE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. VENE -JA INGLISKEELSED RÜHMAD ON TÄITUNUD.

OOTAME VABATAHTLIKKE!

Kui tahate aidata programmis osalejaid nende kultuurisammudel, kui osakate hästi eesti keelt ja olete valmis kaasa lööma ürituste läbiviimisel, siis võtke ühendust Eesti Instituudiga.

Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil estinst@estinst.ee või täita registreerimisvorm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHU8YwjTmhLtTnHExffdAWseBmUKEgAqxPq9P8xenyMMRxZg/viewform

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Kultuurisamme aitavad astuda partnerid:
Eesti Vabaõhumuuseum
MTÜ Linnalabor
MTÜ Estonishing Evenings
Tallinna Linnamuuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum