Kultuurisammud võõrkeelsele elanikkonnale

Eestis elavate välismaalaste hulk kasvab kiiresti, paljudele siinsetele püsielanikelegi on eesti keel ja kombed endiselt võõrad. Mitmed uuringud näitavad, et Eestisse tulijatel on probleeme eesti keele õppimisel ja ühiskonda sisseelamisel. Kohalikega suhtlemine ja kultuuriprogrammis osalemine teeb Eesti igapäevaeluga kohanemise kergemaks.

Eesti Instituut alustas 2018. aasta septembris tasuta koolitusprogrammiga „Kultuurisamm“, mis pakub õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa püsielanikele ja sisserändajatele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta. 2019. aasta sügisest pakutakse „Kultuurisammu” tegevusi ka Ida-Virumaal elavate Eesti kultuuri huvilistele.

„Kultuurisammu” programmi pakutakse inglise ja vene keeles. Septembris ja veebruaris kuulutab Eesti Instituut välja „Kultuurisammu” registreerimise. Koolitusprogrammid toimuvad kevadel ja sügisel (september – november ning märts – mai). Programmi registreerimine käib läbi www.kultuurisamm.ee keskkonna.

Registreerunutele saadekse täpsem info koolituse kohta, õppekäikude ja koolituste toimumise ajad ning kohad. Programmis osalejate arv on piiratud.

Rohkem infot: www.kultuurisamm.ee

E-post: kultuurisamm@einst.ee

OOTAME VABATAHTLIKKE!

Kui tahate aidata programmis osalejaid nende kultuurisammudel, kui osakate hästi eesti keelt ja olete valmis kaasa lööma ürituste läbiviimisel, siis võtke ühendust Eesti Instituudiga.

Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil liina.sala@estinst.ee või täita registreerimisvorm.

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Kultuurisamme aitavad astuda partnerid:
Eesti Vabaõhumuuseum
MTÜ Linnalabor
MTÜ Estonishing Evenings
Tallinna Linnamuuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum
Tallinna Keskraamatukogu

„Kultuurisammu“ tasulise teenuse arendamine KÜSKi toel

2020. a lõpust arendab Eesti Instituut ärimudelina välismaalastele tasuliste Eesti-teemaliste koolitusteenuse pakkumist, mida toetab jätkusuutlik turundus- ja kommunikatsiooniplaan. Projekti käigus avatakse e-pood aadressil culture.ee, kus soovijad saavad osta koolitusväljasõite või tellida enda asutusele sobiva koolitussündmuse.

KÜSK on toetanud Eesti Instituudi ärimudeli projekti elluviimist 24 996,80 euroga, projekt kestab 1. detsembrist 2020 – 31. detsembrini 2022. Projekti on kaasatud Kultuurisammu projektijuhid, turundusspetsialist ja finantsnõustaja.

Eesti Instituut pakub Eesti kultuuri tasulist koolitusteenust Eestis elavatele inglise ja venekeelsele sihtrühmale. Koolitusteenus hõlmab eelkõige väljasõidukoolitusi Eesti erinevatesse piirkondadesse, et tutvustada siin elavatele eesti keelest erineva emakeelega inimestele süsteemselt Eesti erinevaid kohti, võimalusel pakkuda koolituste käigus ka eesti keele praktikat ja kohtumisi Eestis erinevais piirkondades elavate inimestega.

 

Kogemuslugu: kuidas õpetada Eesti kultuuri?

Auburn Scallon on Seattle’ist pärit ameerika ajakirjanik ja täiskasvanute koolitaja. Lisaks Kultuurisammu programmile osales ta Tallinna Ülikooli ingliskeelses magistriprogrammis  International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Ta kirjutab aktiivselt ingliskeelses Culture.ee blogis. Alljärgnevalt toome ära tema ingliskeelse artikli eestindatud ja mugandatud variandi (ilmus algselt veebiväljaandes Estonian World).

 

Kuidas õpetada Eesti kultuuri?

Üleilmastuvas maailmas pööratakse üha rohkem tähelepanu kultuurile. Eesti Instituut alustas sügisel Kultuurisammu programmi, mis peaks juhatama siinelavad välismaalased kohaliku kultuuri ja traditsioonide juurde.

Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) andmetel elab Eestis hetkel umbes 200 erinevat rahvust. Kõige arvukamalt on siin venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi, soomlasi ja lätlasi. Edukas lõimimisprotsess toetub kolmele sambale: eesti keele õpe, teadmised riigi ja ühiskonna kohta (milles põhirõhk on Eesti ajalool ja õigussüsteemil) ja kultuuriline lõimimine.

Uus Kultuurisammu programm keskendubki viimasele sambale, mis siiani tihti tähelepanuta on jäänud. Riiklikul tasemel toimub selline kultuurikoolitus Eestis esmakordselt, seda rahastatakse INSA kaudu Euroopa Sotsiaalfondi projektist Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks. Paralleelselt alustati programmiga Tallinnas ja Tartus (Eesti Rahva Muuseumis) septembris 2018. Kultuurisammu osavõtjateks on nii vähelõimunud püsielanikud kui uusimmigrandid.  Et seda heterogeenset sihtrühma paremini hallata, tegutseb Kultuurisamm paralleelselt inglise ja vene keeles.

Kultuurisammu projektijuht Lea Kreinin lähtub oma töös isiklikust kogemusest – enne Eestisse tagasitulekut elas ta 17 aastat kolmes erinevas riigis. Programmi kokkupanekul toetus ta paljuski oma vaistule. “Ma mõtlesin sellele, et kui oleksin Eestis elav välismaalane, siis milliseid paiku ja üritusi sooviksin ise külastada, mille kohta rohkem teada saada, kellega kohtuda.”

Programmi algusest saadik on huvi selle vastu olnud suur, ingliskeelses osas alustas sügisel üle 100 inimese, jaanuaris jätkab uus rühm.

Kultuuri erinevad tahud

Kuidas aga Kultuurisammu tegevus praktikas välja näeb? “Tuleb näidata, kuidas eestlased elavad,” ütleb Kreinin, “mida nad teevad vabal ajal, millised on Eesti kultuuri erinevad tahud. Seeläbi hakkavad siiatulnud end Eestis kodusemalt tundma.”

Programmis pakutakse erinevaid üritusi, loenguid ja väljasõite, mis on registreerunutele tasuta. 2018 aasta sügisel ja talvel käidi tutvumas Tallinna vanalinnaga ja ajalooliste kaitsetornidega, külastati muuseume (ERM, Eesti Vabaõhumuuseum, arhitektuurimuusem, linnamuuseum, Kiek in de Kök, Eesti Panga muuseum), vaadati uuemaid Eesti filme ja kohtuti filmitegijatega. Pikemad reisid tehti Lahemaa rahvusparki ja Tartusse, loodusega tutvuti ka rabamatkal. Eesti muusikaelu kaedi „Estonia“ kontserdisaalis, külastati veel Eesti Televisiooni ja Riigikogu, leivatehas Leiburit. Eesti Kirjanduse Teabekeskuses toimus huvitav kirjandusõhtu, millel esitles oma loomingut Indrek Hargla, Linnaraamatukogu rõdusaalis rääkis Marju Kõivupuu eestlaste talvekommetest.

Kultuurisammu osalejatel on kaelaskantavad „passid“, kuhu kogutakse osavõtukleepse. Lõputunnistuse saamiseks on vaja koguda 25-30 kleepsu, seejärel pääsevad programmi järgmised „kultuurisammujad“. Esimesed lõputunnistused jagati välja novembrikuu viimasel päeval.

WenYi Lee Taiwanist kolis Tallinnasse just õigel ajal, et programmiga ühineda. „Siiasaabumisest alates olen tundnud Eesti kultuuri vastu sügavat huvi,” ütles ta. „See on tõesti suurepärane programm, sest annab peale Eesti kultuuri tundmaõppimise ja huvitavatel üritustel osalemise ka võimaluse oma suhtlusvõrgustiku loomiseks. Kohtusin väga erinevate inimestega üle kogu maailma ning leidsin ka eestlastest tuttavaid.”

Afolake Adeoshun Nigeeriast oli enne programmiga liitumist Eestis viibinud seitse kuud. „Ma tahtsin Eestit paremini tundma õppida, saada selle maa kohta rohkem teada.” Ta nägi programmis suurepärast võimalust Eesti kultuuriga paremaks tutvumiseks. „Eestis toimub nii palju üritusi, nende seas on ka välimaalastele mõeldud sündmusi, aga enamik inimesi ei tea sellest midagi. See programm avas mu silmad.”

Auburn Scallon at the Culture Step launch
Auburn Scallon at the Culture Step launch