Kultuurisammud võõrkeelsele elanikkonnale

Eestis elavate välismaalaste hulk kasvab kiiresti, paljudele siinsetele püsielanikelegi on eesti keel ja kombed endiselt võõrad. Mitmed uuringud näitavad, et Eestisse tulijatel on probleeme eesti keele õppimisel ja ühiskonda sisseelamisel. Kohalikega suhtlemine ja kultuuriprogrammis osalemine teeb Eesti igapäevaeluga kohanemise kergemaks.

Eesti Instituut alustas 2018. aasta septembris tasuta koolitusprogrammiga „Kultuurisamm“, mis pakub õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa püsielanikele ja sisserändajatele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kellel on soov õppida Eesti kultuuri, looduse, ajaloo ja elu-olu kohta. 2019. aasta sügisest pakutakse „Kultuurisammu” tegevusi ka Ida-Virumaal elavate Eesti kultuuri huvilistele.

„Kultuurisammu” programmi pakutakse inglise ja vene keeles. Septembris ja veebruaris kuulutab Eesti Instituut välja „Kultuurisammu” registreerimise. Koolitusprogrammid toimuvad kevadel ja sügisel (september – november ning märts – mai). Programmi registreerimine käib läbi www.kultuurisamm.ee keskkonna.

Registreerunutele saadekse täpsem info koolituse kohta, õppekäikude ja koolituste toimumise ajad ning kohad. Programmis osalejate arv on piiratud.

Rohkem infot: www.kultuurisamm.ee

E-post: kultuurisamm@einst.ee

 

OOTAME VABATAHTLIKKE!

Kui tahate aidata programmis osalejaid nende kultuurisammudel, kui osakate hästi eesti keelt ja olete valmis kaasa lööma ürituste läbiviimisel, siis võtke ühendust Eesti Instituudiga.

Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil liina.sala@estinst.ee või täita registreerimisvorm.

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

Kultuurisamme aitavad astuda partnerid:
Eesti Vabaõhumuuseum
MTÜ Linnalabor
MTÜ Estonishing Evenings
Tallinna Linnamuuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum
Tallinna Keskraamatukogu