research paper on building materials terrorism and world peace essay in hindi personal statement cv science sbi account transfer application letter lgbt opinion essay tagalog

07.04.2018 – 08.04.2018

Eesti Instituut alustas 2017. aastal välismaalastele suunatud Eestit tutvustavate ürituste ja koolituste sarja. Instituudi ruumes toimuvad eesti keele kursused, käidud on Lahemaal, rabamatkal ja muuseumides ning õpitud tegema vürtsikilusid.

Eelseisev kahepäevane ingliskeelne koolitusretk 7.–8. aprillil viib huvilised tutvuma ainulaadse seto kultuuriga ja osa saama seto lihavõtetest. Külastatakse Värskat, Obinitsat ja Vastseliinat, toimuvad kultuuri ja käsitöö töötoad, tutvutakse kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonnaga.

Reisikava: https://estinst.ee/en/orthodox-easter-in-setomaa-7-8-april/
Sündmus Facebookis: https://www.facebook.com/events/137002653797286/

Täiendav info:

Lea Kreinin
Eesti Instituut
+372 631 4355
lea.kreinin@estinst.ee

Kõik mainitud tegevused on saanud teoks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetusele. Suur tänu!