Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja taotlusvooru välis-eesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks. Projekte hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:
• eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
• laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;
• õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi;
• õppereiside korraldamine Eestis;
• logopeediline nõustamine.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.11.2017.
Taotlus tuleb esitada kodulehel veebitaotlusvormi teel.
Projektikonkursi vormid on kättesaadavad kodulehel “Eesti keel ja kultuur maailmas”: http://ekkm.einst.ee/sisu/haridusprojektid/.

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega.

Täiendav info:
Lea Kreinin (+372 631 4355, lea.kreinin@estinst.ee, Eesti Instituut)
Andero Adamson (+372 735 0225, andero.adamson@hm.ee, haridus- ja teadusministeerium)