Petseri, Venemaa

01.01.2020 – 15.01.2020

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Instituut kuulutavad välja konkursi eesti keele ja kultuuri õpetaja leidmiseks Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumisse alates 2020./2021. õppeaastast.

Nõuded õpetaja kandidaadile:

  • kõrgharidus (eesti keele või eesti keele kui võõrkeele õpetaja);
  • õpetajana töötamise kogemus;
  • võõrkeele õpetamise metoodika tundmine;
  • eesti keele valdamine emakeelena;
  • vene keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Õpetaja koormus on 14-16 tundi nädalas. Lisaks sellele peab õpetaja tutvustama eesti kultuuri, korraldama Eesti-teemalist klassivälist tegevust.

Eesti Instituut sõlmib õpetajaga töölepingu, maksab õpetajale palka, korvab kaks korda aastas sõidukulud õpetuskohta ja tagasi ning tervisekindlustuse. Tööleping sõlmitakse algul aastaks, seda on kokkuleppel võimalik pikendada.

Konkursil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • elulookirjeldus;
  • motivatsioonikiri;
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid (märgusõnaga “Petseri”) palume saata hiljemalt 15. jaanuariks 2020. aastal e-posti aadressil keelkultuur@estinst.ee

Lisateave:
Eesti Instituut, Suur-Karja 14, Tallinn 10140
+371 631 4355 (Katrin Maiste)
keelkultuur@estinst.ee