Kultuuriministeerium ja Integratsiooni sihtasutus tunnustasid reedel silmapaistvaimaid 2020.–2021. aasta lõimumisvaldkonna arendajaid.

Lõimumisvaldkonna preemiad pälvisid Eesti Instituut, taskuringhäälingu “Found in Estonia” eestvedaja Tiina Pärtel, Eesti epeenaiskond ja Sofiit-Klubi.

Kategooria „Aasta sillalooja” preemia pälvis MTÜ Eesti Instituut.

Eesti Instituut alustas tänu Integratsiooni SA, Kultuuriministeeriumi ja ESFi rahastusele 2018. aasta septembris koolitusprogrammiga „Kultuurisamm“, mis pakub inglise ja vene keeles õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa vähelõimunud püsielanikele ja sisserändajatele. 2019. aasta sügisest pakutakse „Kultuurisammu” tegevusi ka Ida-Virumaal elavatele Eesti kultuuri huvilistele. “Kultuurisamm” lähendab erinevatest rahvustest inimesi ja aitab eesti keelest erineva emakeelega inimestel mõista paremini Eesti ühiskonda. Vene- ja ingliskeelne koolituskava arvestab sihtgruppide huvide ja ajaliste võimalustega. Programmi tegevusi kajastatakse aktiivselt sotsiaalmeedias.

Kokku toimus 341 vene- ja 91 ingliskeelset koolitusüritust. Üle 1500 inimese läbis „Kultuurisammu” täisprogrammi, mille käigus külastati muuseume, läbiti koolitusi, tutvuti Eesti eri piirkondade ja loodusrikkustega ning suheldi tihedalt eestlastega.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele 1999. aastast ning meediaprojektidele aastast 2009. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.