25. jaanuarist 20. veebruarini 2017 toimub ülemaailmne Eesti laste kultuuriküsitlus “Mina ka!”, et saada rohkem teada Eesti laste elust ja tegemistest nii Eestis kui ka välismaal. Küsitluses on osalema oodatud kõik 7–12-aastased Eesti lapsed üle kogu maailma.

Tähelepanu all on nende märkamised Eestist, koolielu, tegutsemine vabal ajal ja kultuurilised eelistused. Eesti Vabariigi aastapäeva eel sobib küsitlus hästi koolitunni osaks või perekondlikuks aruteluks.

Küsitlus asub aadressil http://www.minaka.ee/kysitlus ja on eesti keeles. Vajadusel võib küsimustikku lastele tõlkida ja vastata erinevates keeltes. Nii mõnelegi küsimusele saab läheneda loominguliselt ja ükski vastus pole vale. Vastamine võtab aega umbes 10 minutit ning vastajate vahel loositakse auhindu. Küsitluse tulemused aitavad luua tänapäevaseid Eesti laste portreesid ja on inspiratsiooniks uue Eesti lastest kõneleva trükise koostamisel.

2017 on laste ja noorte kultuuriaasta “Mina ka!”, mille eesmärk on väärtustada last ja noort kui kultuuriloojat ja publikut. Teema-aasta on ellu kutsunud Kultuuriministeerium ja seda viib läbi Eesti Lastekirjanduse Keskus. Teema-aastast inspireeritud trükise annab välja Eesti Instituut.

Lisainfo:

Marju Kask, laste ja noorte kultuuriaasta 2017 projektijuht, marju.kask@elk,ee, tel +372 522 8659
Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuht, anneli.kengsepp@elk.ee, tel +372 5340 5529
Katrin Tombak, Eesti Instituudi trükiste toimetaja, katrin.tombak@estinst.ee, +372 5340 7756

Kontakt

Eesti Instituut Tallinnas
estinst@estinst.ee
Suur-Karja 14, Tallinn 10140, Eesti
(+372) 631 4355
https://estinst.ee/

Eesti Instituut tänab sündmuse partnereid ja korraldajaid:

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Vaata ka: