30.12.2020 – 06.01.2021

Eesti Instituudi hallatav kultuurisündmuste kalender Kultuur.info lõpetab 2021. aastal oma tegevuse. Kultuur.info blogi arendamisega jätkatakse.

Kultuuriportaal Kultuur.info tähistab sel aastal oma 18. sünnipäeva.

Selle aja vältel on Kultuur.info-sse koondatud tohutu hulk teavet nii väikestest kui ka suurtest, nii tasuta kui ka piletiga kultuurisündmustest üle Eesti. Eesti Instituut ja Kultuur.info toimetus on tänulikud kõigile, kes on andnud selle teabekogu kasvatamisse oma panuse!

Kolmes keeles kultuurisündmuste infot jaganud Kultuur.info on olnud kahtlemata pioneer, vajalik tööriist nii kultuurihuvilistele kui ka -korraldajatele.

Sellest hoolimata tuleb kahjuks Kultuur.info tööle joon alla tõmmata. Lõppev 2020. aasta, mis on muutnud kultuurisündmuste korraldamise erakordselt keeruliseks, jääb Kultuur.info-le sel kujul viimaseks. Eesti Instituut on hallanud Kultuur.info sündmusteportaali järjepanu alates 2002. aastast ja seejuures on selle kasutajaskond järjest ka kasvanud. Kultuur.info arhiivis on hetkel üle 100 000 tuhande eesti-, vene- ja ingliskeelse sündmuse. Kultuur.info venekeelne osa on täitnud olulist lünka kultuurisündmuste levitamises Eesti venekeelse kogukonna hulgas.

Kultuur.info kalendriportaali ülevalhoidmine on kulukas ja selle tehniline platvorm on selgelt aegunud. Siiani on Kultuur.info tegevust rahastanud Kultuuriministeerium, kes lõpetab portaali tegevuse toetamise. Kultuur.info-le on teinud kaastööd paljud Eesti kultuurikorraldajad, kelle jaoks on olnud oluline, et kultuurisündmused oleksid huvilistele leitavad ka väljaspool tõmbekeskusi. Kultuur.info oli ainuke portaal, mis vahendas Eesti kultuurisündmusi välismaal. Hea koostöö on olnud teema-aastate korraldajatega, kes on kasutanud just Kultuur.info kalendrirakendust.

Rõõmsama poole pealt kinnitab Eesti Instituut, et tööd jätkab Kultuur.info blogi, mis hakkab üha rohkem olema seotud Eesti Instituudi koolitusprogrammiga Kultuurisamm, mis tegeleb kultuuriteabe jagamisega vene ja inglise keeles. Samuti edastatakse ka edaspidi väärtuslikku sündmusinfot Eesti Instituudi sotsiaalmeediakanalites.

Aitäh, et olite meiega ja nägite Kultuur.info-s võimalust jõuda oma huvigrupini!

Lugupidamisega
Kultuur.info toimetus

Lisainformatsioon:
Eesti Instituut
estinst@estinst.ee

Foto: selline nägi Kultuur.info portaal välja 2002. aastal