05.02.2019 – 15.04.2019

Eesti Instituudi töötajatel on tänu KÜSK-i toetusele (projekt AH18) võimalik 2019. aasta kevadel osaleda mitmel koolitusel.

11.-12. veebruaril 2019 aastal toimub veebiturunduse koolitus, mille viib läbi oma ala ekspert Priit Kallas.
15. märtsil räägivad Peeter Viirsalu ja Silvia Urgas lepingu- ja autoriõigustest.
9.-10. aprillil tuleb Margo Loori esinemisoskuste koolitus.

Kokku osales Eesti Instituudi töötajaskond 2018.-2019. õppeaastal kuuel koolitusel. 2018. aastal lihviti projektijuhtimise ning kommunikatsioonitöö oskusi.

Töötajatel oli suur huvi koolituste vastu ning igalt koolituselt saadi vajalikke teadmisi. Kolleegide tööalane suhtlemine on muutunud tõhusamaks ja tänu koolitustele osatakse paremini planeerida nii projektide etappe kui ka spetsiifilisi tegevusi iga etapi raames. Instituut on algatanud rohkem tegevusi ning kasutanud nende planeerimisel ja reklaamimisel koolitustel saadud teadmisi.
Kavandame sündmusi nii Eestis kui ka välismaal, aina enam saadakse aru piisava ajavaru tekitamise ning meeskonnaga arvestamise vajalikkusest sündmuste korraldamisel ja trükiste koostamisel, samuti on hakatud rohkem märkama kommunikatsiooni tõhustamise vajadust.

KÜSK toetab Eesti Instituuti töötajate koolitamisel. Need koolitused aitavad töötajaid oma tööülesandeid paremini täita ning üheks kollektiiviks kasvada.