Hariduskomisjonile esitati 2021. a. novembri taotlusvoorus 48 projekti. Komisjon toetas neist 38 projekti. Kokku toetas komisjon projekte 54 497 euro ulatuses.

Komisjon otsustas jagada toetused alljärgnevalt:

Tähis Taotleja Projekti nimetus Toetus
ÜHEKORDSED PROJEKTID
YP-1 Stockholm Språkcentrum Õpetajate koolitus märts 2022 Hollandis 350
YP-2 Müncheni Eesti Kool Emakeelepäevad Hollandis 25-27.03.2022 350
YP-3 Eestikeelse Hariduse Selts Peaasi.ee vaimse tervise koolitus noortele384 384
YP-4 Mikkeli Eesti Keskus Emakeelepäevad Hollandis 350
YP-5 Den Estiske Børneklub, Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi Kopenhaageni õpetajate osalemine emakeelepäevadel 2022 Hollandis 350
YP-6 IP Sofia Werman Eesti keele linnalaager Minskis 0
YP-7 Den Estiske Børneklub, Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi Eesti-taani segaperede suvelaager 2022 0
YP-8 Tampere Eesti Klubi Eestikeelne haridusseminar. Kogemusi erilise lapse õpetamisel Soomes 0
YP-9 EÜSL – Kölni Eesti Kool EÜSL Kölni Eesti Kooli Emakeelepäevad 2022 350
YP-10 Stockholmi Eesti Kool EV aastapäeva pidulik aktus 0
YP-11 Eestikeelse Hariduse Selts Emakeelepäeavad Hollandis 350
YP-12 Strasbourgi Eesti Kool Osalemine emakeelepäevadel Hollandis 25-27.03.2022 350
YP-13 Eesti Keeleklubi Göteborgis Emakeelepäevad Hollandis 350
YP-14 Eesti Selts Eesti Kodu Kopenhaageni Eesti Pühapäevakooli õpetaja osalemine emakeelepäevadel Hollandis 350
YP-15 EÜSL – Kölni Eesti Kool EÜSL Kölni Eesti Kooli Viljand Teatrihoov 0
YP-16 Association Luxembourg-Estonie a.s.b.l. Luksemburgi Eesti Kooli osalemine Hollandielsingi emakeelepäevadel märtsis 2022 350
YP-17 IP Sofia Werman Eesti keele nädal Minskis 0
YP-18 Eesti Kool Hollandis(Estse School in Nederland) Emakeelepäevad Hollandis, 25-27 märts 2022 12930
YP-19 NO-EST Tørnderforening, Trondheimi Eesti Kool Toetus reisiks Amsterdami Emakeele Päevadele 25.-27. Märts 2022 350
YP-20 Eesti Kool Londonis Londoni Eesti Kooli õpetaja ja juhatuse liikme Amsterdamis toimuvatest Emakeelepäevadest osa võtmine 350
YP-21 MTÜ Londoni Eestlaste Haridusselts Keelekindlus Hollandi emakeelepäevale 350
YP-22 Lee Koolitus Emakeelepäevad Amsterdamis 2022 350
YP-23 Eesti Selts Belgias Osalemine emakeelepäevadel Hollandis 350
YP-24 Eesti Selts Belgias Eesti Kooli emakeelepäev külalisesinejatega 0
YP-25 EÜSLi Hamburgi Eesti Kool Emakeelepäevad Hollandis 2022 350
YP-26 EÜSLi Frankfurdi Eesti Kool Frankfurdi Eesti Kool Emakeelepävadel Amsterdamis 350
YP-27 Toronto Eesti Seltsi Täienduskool Emakeelepäevad Hollandis 2022 350
YP-28 Norsk-Estisk Forening Eesti Kool Oslos emakeelepäevadel Amsterdamis 350
POOLAASTA
PROJEKTID
PA-1 Pirkanmaan Tuglas -seura Pirkanmaa Tuglase Seltsi Eesti lastering 1324
PA-2 Norsk-Estisk forening (Norra-Eesti Ühing) Eesti kool Oslos kevadsemester 2022 1231
PA-3 Eesti Kool Hollandis(Estse School in Nederland) Eesti Kool Hollandis laste kool, 2022 1. poolaasta 2000
PA-4 Soome Eesti Noored Noorteprojekt “Kelleks tahan saada mina?” 0
PA-5 MTÜ Londoni Eestlaste Haridusselts Keelekindluse klubi kevadpoolaasta 928
PA-6 Põhja Inglismaa Eesti Kool Põhja Inglismaa Eesti Kool 1807
PA-7 Toronto Eesti Seltsi Täienduskool TES Täienduskooli virtuaal-lasteaed 850
PA-8 Ecole Estonienne de Paris / Pariisi Eesti Kool Pariisi Eesti kooli õpetajate palk (jaanuar-juuni), koolituspäev Maili Liineviga, Emakellepäevad Hollandis 350
PA-9 Strasbourgi Eesti Kool Strasbourgi Eesti Kooli tegevus jaanuar- juuni 2022 600
PA-10 Den Estiske Børneklub, Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi Kopenhaageni Kooli ja Lasteklubi eesti keele õppe korraldamine kevad 2022 843
PA-11 Estonian Arts Centre Videomäng “misKESKUS” 0
PA-12 Varsinais-Suomen Viro-keskus Ülilahe laps Turus, kevadhooaeg 2022 2000
PA-13 Association Luxembourg-Estonie a.s.b.l Luksemburgi Eesti Kooli õppetegevus 2021-2022 õppeaastal 2000
AASTASED
PROJEKTID
AP-1 EÜSLi Hamburgi Eesti Kool Hamburgi Kooli regulaarne õppetöö 3840
AP-2 Eestikeelse Hariduse Selts Latokartano lastering “Eesti esmaspäev” 2660
AP-3 Müncheni Eesti Kool Müncheni Eesti Kooli haridusprojekt 2022 I ja II poolasta 4000
AP-4 Connecticuti Eesti Kool Connecticuti Eesti Kool 4000
AP-5 Annila Anni Lasteaed Helsingis õpetajate koolitusplaan 350
AP-6 IP Sofia Werman Eesti keele ja kultuurikool Minskis 3350
AP-7 Brisbane Estonian Society Inc Brisbane’i Eesti Mängutuba 2400