20.08.2021

Juba 1989. aastal, mil iseseisvast vabast Eestist üksnes unistati, asutati Eesti Instituut, et luua püsivaid, võõrvõimust eraldiseisvaid kultuurisildu. Nii Eesti iseseisvumise kui ka Eesti Instituudi rajamise juures mängis olulist rolli Lennart Meri, hilisem Eesti Vabariigi president (1992-2001).

Lennart Meri on rõhutanud, et vale on rääkida Eesti taasiseseisvumisest: “Taasiseseisvumispäev on eesti keele seisukohalt täiesti väär. See on niisugune verbivorm, mis osutab, et pole tegelikku läbiviijat; see tähendab, et teeb näo, nagu poleks eesti rahvast. Meil tuleb iseenda mugavust mõnikord võita ning nimetada seda päeva täpselt: iseseisvuse taastamise päevaks.” Ühtlasi pidas Meri Eesti ainsaks sünnipäevaks 24. veebruari, nimetades iseseisvuse taastamise päeva vabariigi aastapäeva lapseks, mitte isaks.

Igal juhul on täna põhjust vaadata tagasi Eesti Vabariigi 30 vabaduseaastale ning Eesti Instituudi ligi 33 tegutsemisaastale, tundes rõõmu ja uhkust, et kõigele vaatamata on meil vaba riik ja oma keel. Eesti kultuuri ja keele vahendamisega Eesti Instituut iga päev tegelebki.