AltKöz
Baross Gábor u. 16.
Debrecen, Ungari

Három Holló
Piarista köz 1.
Budapest, Ungari

09.03.2020 – 22.03.2020

Eesti ja ungari keelesugulus tekitab tihti arusaamatusi, sest kuidas saavad need kaks keelt omavahel suguluses olla, kui üksteisest sõnagi aru ei saa? Või äkki ikka saab? Eesti nädala raames on kõik oodatud osalema lühikestes eesti keele tundides, kus lisaks keerulisele õ-tähele tuleb juttu ka ühistest sõnadest.

Mänguliselt ülesehitatud tundides saavad huvilised harjutada keeleväänajaid – eestlastele kergelt tuleva kuuuurija ja töööö võivad ungarlased naeru pugistama panna.

Lisaks tuleb jutuks keelesugulus, koos otsitakse ühiseid sõnu ning uuritakse, miks on eesti keelt äge osata. Keeletunde peavad eesti keele lektorid Silvia Sokk ja Leila Kimmel.

Debrecenis toimuvad keeletunnid 12.-14. märtsini Altközis, Budapestis 17. märtsil kultuurikohvikus Három Holló.

Pooletunnise harjutamise käigus võib nii mõndagi selgeks saada. Tasuta keeletunnid on suunatud eesti keelega alles tutvuda soovivale inimesele.