Eesti kunstielu areneb jõudsalt. Laiapõhjaline näitusetegevus kodumaal ning Eesti kunstnike ja kuraatorite rahvusvaheline aktiivsus kujundavad koosmõjus meie kaasaegse kunsti nägu.

Kunstivaldkond koosneb valdavalt vabakutselistest loovisikutest ja omaalgatuslikest ning eraõiguslikest asutustest, puuduvad kesksed riiklikud organisatsioonid.
Keskuste kõrval tegutseb suur hulk regionaalseid algatusi ning professionaalse tugiteenuse pakkujaid, tänu kellele on kunstielu mitmekesine ja võimalusterohke.