10.09.2017 – 11.10.2017

Eesti Instituut sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) 2017. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoorus toetust koolitustegevuste arendamiseks.

“Eesti Instituut on siiani vahendanud Eesti kultuuri ning tegelenud eesti keele õpetamisega peamiselt välisriikides. Nüüdsest on meil kavas hakata senisest enam tutvustama kultuuri ja õpetama eesti keelt ka siin elavatele välismaalastele”, selgitab projektijuht Lea Kreinin. “Soovime pakkuda keelekursusi eri tasemega ja erineva emakeelega õppuritele. Keeleõppe täienduseks oleme kavandanud toreda kultuuriprogrammi, mis tutvustab Eesti kultuuri, elu-olu ja vaatamisväärsusi. Loodame leida koostööpartnereid teiste kultuuriasutuste hulgast.”

Eesti Instituudis alustavad septembris keelekursused algajatele ja edasijõudnutele, samuti on kavas korraldada Eesti loodust, kultuuri ja olmet tutvustavaid üritusi, nagu matkad, loengud, temaatlised õhtud ja väljasõidud.

Eesti Instituut tänab KÜSK-i toetuse eest. Saadud toetussumma koolitustegevuste arendamiseks on 14 683,20 eurot ning projekt kestab 2018. aasta oktoobri lõpuni.