college essay rubric doc essay on public and private schools eyewitness report essay example essay samples for pte thesis about elderly care journalistic essay examples essay on role of youth in election in india essay writing on corporate social responsibility

21.04.2020

Eesti Instituudi venekeelses kultuuriblogis läheb peagi käima projekt, mille raames luuakse kokku 40 venekeelsetet elamuslugu.
Algatuse eesmärk on tutvustada eesti kultuuri ja kultuurisündmusi eesti venekeelsetele elanikele ja uutele sisserändajatele.

Kirjutised on žanriliselt mitmekesised  ning kannavad ühtset eesmärki – näidata Eesti kultuurielus toimuvat läbi Eesti venekeelsete elanike vaatevinkli.  Lugude autorid on peamiselt Eesti Instituudi “Kultuurisammu” programmis osalejad.
Eesti Instituudi koordineeritud programm “Kultuurisamm” on kohanemisprogramm, mis on mõeldud Eesti elanikele, kelle emakeel pole eesti, kuid kes sooviksid rohkem teada saada eesti kultuuri, keele ja ajaloo kohta.

Lood Eesti kultuurielust avaldatakse aadressil https://blogi.kultuur.info/ru/. Valitud lood tõlgitakse ka eesti keelde ja avaldatakse kultuur.info eestikeelses blogis aadressiga https://blogi.kultuur.info.

„Programmi eesmärk on toetada rahvusvähemuste integreerimist kohalikku ühiskonda ja võimaldada kõigil kodanikel aktiivselt osaleda poliitilistes ning avalikes aruteludes,“ ütles Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor.

Projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu