MTÜ Eesti Instituut kuulutab välja konkursi ingliskeelse ajakirja Estonian Art toimetaja-projektijuhi leidmiseks.

Nõuded kandidaadile:

 • magistrikraad;
 • väga hea inglise keele oskus;
 • eelnev kogemus kirjastamisvaldkonnas;
 • võimalus teha kaugtööd;
 • väga hea ülevaade Eesti kunstielust;
 • projektijuhtmisvõimekus.

Toimetaja-projektijuhi peamised tööülesanded:

 • ingliskeelse ajakirja Estonian Arti kevad- ja sügisnumbrite koostamine;
 • koostöö ajakirja kolleegiumiga ja koosolekute korraldamine;
 • autorite, kujundaja, tõlkija, keeletoimetaja ja koostööpartnerite leidmine;
 • ajakirja ilmumise kohta pressiteate koostamine;
 • veebilehe www.estonianart.ee haldamine ja sotsiaalmeedias info jagamine;
 • Eesti Instituudi nõustamine kunsti ja kujundusega seotud küsimustes.

Eesti Instituut sõlmib toimetaja-projektijuhiga töövõtulepingu, ajakirja ühe numbri koostamise brutotasu on 2020. aastal 1870 eurot.

Kandideerimiseks saata 14. oktoobriks 2019 CV ja leheküljeline kirjeldus, milline on Estonian Art 2020. aastal e-mailile: katrin.maiste@estinst.ee.

Täpsem teave Eesti Instituudist Katrin Maistelt
e-post: katrin.maiste@estinst.ee, telefon: +372 631 4355