08.09.2021 – 22.09.2021

MTÜ Eesti Instituut pakub osakoormusega (0,5) tööd toimetaja-projektijuhile, kes koordineerib ingliskeelse eesti kirjandust tutvustava veebiplatvormi loomist ja paberväljaande koostamist.

Tööülesanded: 

  • veebilehe käivitamine ja haldamine
  • eesti kirjandust tutvustava ajakirja Estonian Literary Magazine paberväljaande kokkupanek ja väljaandmine kaks korda aastas
  • ingliskeelse eesti kirjandust tutvustava teabe levitamise korraldamine ühismeediakanalites

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • väga head teadmised eesti kirjandusest
  • projektijuhtimise kogemus (vähemalt kolm aastat, sh võime koostada ja jälgida eelarveid)
  • kõrgharidus humanitaarvaldkonnas
  • töökogemus ajakirjanduse või kirjastamise valdkonnas
  • meeskonnatöö oskus
  • inglise keele oskus c1 tasemel
  • kaugtöö tegemise võimalus

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Toimetaja-projektijuht koostab ingliskeelset eesti kirjandust tutvustavat ajakirja ja veebilehte koostöös kolleegiumi, kujundaja, tõlkija(te), keeletoimetaja(te)ga ning Eesti Instituudi töötajatega. Suur osa tööst on võimalik teha kaugtööna, kuid eeldame kokkulepitud aegadel Eesti Instituudi Tallinna kontoris töötamist.

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 22. septembril 2021 e-posti aadressile personal@estinst.ee kandideerija CV ja motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab oma visiooni väljaande koostamisest ja levist.

Eesti Instituut sõlmib eduka kandidaadiga aastase töölepingu. Vastastikusel kokkuleppel on võimalik töölepingut pikendada ning tööülesannete lisandumisel töökoormust suurendada.

Lisainfo Eesti Instituudist e-posti aadressil katrin.maiste@estinst.ee.