Eesti kultuuri aitavad vahendada Eesti Instituudi filiaalid Soomes ja Ungaris. Koostööd tehakse Eesti teiste välisesindustega, samuti on suursündmuste nagu nt eesti kultuuri päevade ja festivalide korraldamisesse kaasatud kultuuriasutusi ja organisatsioone nii Eestist kui ka välismaalt.

Eesti Instituut toob kokku avaliku, era- ja mittetulundussektori ideed ja inimesed.
Ülevaate toimuvast ja toimunust leiab uudiste rubriigist.