Auburn Scallon on Seattle’ist pärit ameerika ajakirjanik ja täiskasvanute koolitaja. Lisaks Kultuurisammu programmile osales ta Tallinna Ülikooli ingliskeelses magistriprogrammis  International Master in Adult Education for Social Change (IMAESC). Ta kirjutab aktiivselt ingliskeelses Culture.ee blogis. Alljärgnevalt toome ära tema ingliskeelse artikli eestindatud ja mugandatud variandi (ilmus algselt veebiväljaandes Estonian World).

Kuidas õpetada Eesti kultuuri?

Üleilmastuvas maailmas pööratakse üha rohkem tähelepanu kultuurile. Eesti Instituut alustas sügisel Kultuurisammu programmi, mis peaks juhatama siinelavad välismaalased kohaliku kultuuri ja traditsioonide juurde.

Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) andmetel elab Eestis hetkel umbes 200 erinevat rahvust. Kõige arvukamalt on siin venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi, soomlasi ja lätlasi. Edukas lõimimisprotsess toetub kolmele sambale: eesti keele õpe, teadmised riigi ja ühiskonna kohta (milles põhirõhk on Eesti ajalool ja õigussüsteemil) ja kultuuriline lõimimine.

Uus Kultuurisammu programm keskendubki viimasele sambale, mis siiani tihti tähelepanuta on jäänud. Riiklikul tasemel toimub selline kultuurikoolitus Eestis esmakordselt, seda rahastatakse INSA kaudu Euroopa Sotsiaalfondi projektist Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks. Paralleelselt alustati programmiga Tallinnas ja Tartus (Eesti Rahva Muuseumis) septembris 2018. Kultuurisammu osavõtjateks on nii vähelõimunud püsielanikud kui uusimmigrandid.  Et seda heterogeenset sihtrühma paremini hallata, tegutseb Kultuurisamm paralleelselt inglise ja vene keeles.

Kultuurisammu projektijuht Lea Kreinin lähtub oma töös isiklikust kogemusest – enne Eestisse tagasitulekut elas ta 17 aastat kolmes erinevas riigis. Programmi kokkupanekul toetus ta paljuski oma vaistule. “Ma mõtlesin sellele, et kui oleksin Eestis elav välismaalane, siis milliseid paiku ja üritusi sooviksin ise külastada, mille kohta rohkem teada saada, kellega kohtuda.”

Programmi algusest saadik on huvi selle vastu olnud suur, ingliskeelses osas alustas sügisel üle 100 inimese, jaanuaris jätkab uus rühm.

Kultuuri erinevad tahud

Kuidas aga Kultuurisammu tegevus praktikas välja näeb? “Tuleb näidata, kuidas eestlased elavad,” ütleb Kreinin, “mida nad teevad vabal ajal, millised on Eesti kultuuri erinevad tahud. Seeläbi hakkavad siiatulnud end Eestis kodusemalt tundma.”

Programmis pakutakse erinevaid üritusi, loenguid ja väljasõite, mis on registreerunutele tasuta. 2018 aasta sügisel ja talvel käidi tutvumas Tallinna vanalinnaga ja ajalooliste kaitsetornidega, külastati muuseume (ERM, Eesti Vabaõhumuuseum, arhitektuurimuusem, linnamuuseum, Kiek in de Kök, Eesti Panga muuseum), vaadati uuemaid Eesti filme ja kohtuti filmitegijatega. Pikemad reisid tehti Lahemaa rahvusparki ja Tartusse, loodusega tutvuti ka rabamatkal. Eesti muusikaelu kaedi „Estonia“ kontserdisaalis, külastati veel Eesti Televisiooni ja Riigikogu, leivatehas Leiburit. Eesti Kirjanduse Teabekeskuses toimus huvitav kirjandusõhtu, millel esitles oma loomingut Indrek Hargla, Linnaraamatukogu rõdusaalis rääkis Marju Kõivupuu eestlaste talvekommetest.

Kultuurisammu osalejatel on kaelaskantavad „passid“, kuhu kogutakse osavõtukleepse. Lõputunnistuse saamiseks on vaja koguda 25-30 kleepsu, seejärel pääsevad programmi järgmised „kultuurisammujad“. Esimesed lõputunnistused jagati välja novembrikuu viimasel päeval.

WenYi Lee Taiwanist kolis Tallinnasse just õigel ajal, et programmiga ühineda. „Siiasaabumisest alates olen tundnud Eesti kultuuri vastu sügavat huvi,” ütles ta. „See on tõesti suurepärane programm, sest annab peale Eesti kultuuri tundmaõppimise ja huvitavatel üritustel osalemise ka võimaluse oma suhtlusvõrgustiku loomiseks. Kohtusin väga erinevate inimestega üle kogu maailma ning leidsin ka eestlastest tuttavaid.”

Afolake Adeoshun Nigeeriast oli enne programmiga liitumist Eestis viibinud seitse kuud. „Ma tahtsin Eestit paremini tundma õppida, saada selle maa kohta rohkem teada.” Ta nägi programmis suurepärast võimalust Eesti kultuuriga paremaks tutvumiseks. „Eestis toimub nii palju üritusi, nende seas on ka välimaalastele mõeldud sündmusi, aga enamik inimesi ei tea sellest midagi. See programm avas mu silmad.”

Auburn Scallon at the Culture Step launch
Auburn Scallon at the Culture Step launch

Veel on võimalus liituda

Kultuurisammu programm kestab kuni oktoobrini 2019, uus rühm alustab 2018. aasta jaanuaris. Korraldajad Eesti Instituudis on kogunud lõpetanutelt tagasisidet, et saada tehtule hinnangut ja programmi veelgi paremaks muuta. Tagasiside on olnud eranditult väga positiivne.

“Ma arvan, et edu üheks aluseks on olnud meie optimism,” ütles Lea Kreinin. “Alguses olin mures, kas suudame nii erineva kultuuritaustaga osavõtjaid sütitada, ühiseks tervikuks liiita, aga mingeid raskusi ei olnud. Inimesed on olnud nii toredad, kõik said üksteisega fantastiliselt hästi läbi ning tekkis tõeline grupivaim.”

Muidugi on korraldajatel olnud ka raskusi. Alguses oli keeruline leida üritustele osalema eestlastest vabatahtlikke. Need, kes tulid, on aga olnud tõesti suurepärased – väga abivalmid ja kenad. Uusi vabatahtlikke oodatakse ka nüüd programmiga liituma.

Probleeme on ka olnud üritustelt puudumisega – algselt registreerunutest jätab 1/3 lõpuks tulemata. Sellega seoses on Afolake Adeoshunil anda uustulnukatele ka paar nõuannet: „Kuigi kõik üritused on osalejatele tasuta, on nende ettevalmistamiseks kulunud palju vaeva, aega ja raha. Kui teil on õnnestunud programmi pääseda, siis kasutage võimalust! Kohaletuleku pingutus on asja väärt.”

Ka teised osalejad on olnud väga positiivsed. Entusiastlikud vilistlased, kellest kõik on soovinud ka programmiga edaspidi seotuks jääda, teevad head reklaami. Ooteleht pikeneb järjest ning korraldajad loodavad väga, et Kultuurisammu programm ei lõppe ka pärast oktoobrit, vaid on loodud selleks, et jääda.

Kultuurisammu programmi kohta loe lisaks: https://estinst.ee/tegevused/kultuurisamm/

Juba toimunud ingliskeelsete ürituste kohta vaata Instagrami: @CultureStepEstonia ja Twitterit: @CultureStep