Eesti Instituut alustas 2017. aasta septembris täiesti uue projektiga, mis on suunatud Eestis elavatele välismaalastele. Kavas on õpetada välismaalastele eesti keelt, tutvustada Eesti loodust, kultuuri ja elu-olu ning anda mujalt tulnutele võimalus kohtuda kohalike kogukondadega.

Pakume keelekursuseid A0-A1 (algajad) ja A1 (edasijõudnud) tasemel. Pakume ka ettevõtetele keele- ja kultuurialaseid lühikoolitusi, mahus 10–20 at.

Eesti Instituut korraldab  Eesti kultuuri teemaloenguid ning väljasõite koostöös kultuuriloolaste ja oma ala ekspertidega. Väljasõidukoolitustel keskendutakse teatud kindla piirkonna aja- ja kultuuriloole. Esimene matk viis meid loodusesse 22. oktoobril 2017, kui loodusmuuseumi giid Meriliis Kotkas juhtis huvilised uudistama sügisvärvides Pääsküla raba. 4. novembril 2017 käisime Lahemaa Rahvuspargis ja Palmse mõisas, 16. novembril toimus vürtsikilu töötuba Eesti Toidu Muuseumis ning 22. novembril külastasime Eesti Loodusmuuseumi, kus tutvusime põneva veealuse maailmaga ja saame teavet Eesti geoloogilise kujunemise kohta.

2018. aasta 7. veebruaril käisime Kuldjala tornis kohtumas kirjanik Indrek Harglaga, kes rääkis keskaegsest Tallinnast ja apteeker Melchiorist. 7.-8. aprllil võtsime kohalikega Setomaal lihavõtteid vastu ning õppisime nende kombeid. Aasta lõpetas matk Glehni parki ja tutvumine Nõmmega. Projekt jätkub ka 2018. aasta sügisel.

Uute tegevuste abil loodab Eesti Instituut veelgi paremini levitada teavet Eesti kohta, luua uusi kontakte Eesti kultuuriringkondade, vabaühenduste ja siinsete välismaalaste vahel.

Projekt kestab 2018. aasta oktoobrini ning toetussumma on 14 683,20. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eesti Instituudi koolituskeskuse loomist toetam Siseministeerium ja KÜSK