Eesti Instituut alustas 2017. aasta septembris täiesti uue projektiga, mis on suunatud Eestis elavatele välismaalastele. Kavas on õpetada välismaalastele eesti keelt, tutvustada Eesti loodust, kultuuri ja elu-olu ning anda mujalt tulnutele võimalus kohtuda kohalike kogukondadega.

Juba on alanud keelekursused edasijõudnutele. Jaanuaris alustab tööd uus algajate rühm. Pakume ka ettevõtetele keele- ja kultuurialaseid lühikoolitusi, mahus 10–20 at.

Kavas on alustada eesti kultuuri teemaloengute ning väljasõitudega koostöös kultuuriloolaste ja oma ala ekspertidega. Väljasõidukoolitustel keskendutakse teatud kindla piirkonna aja- ja kultuuriloole. Esimene matk viib meid loodusesse 22. oktoobril, kui loodusmuuseumi giid Meriliis Kotkas juhib huvilised uudistama sügisvärvides Pääsküla raba. 4. novembril sõidame Lahemaa Rahvusparki ja Palmse mõisasse, 16. novembril toimub vürtsikilu töötuba Eesti Toidu Muuseumis ning 22. novembril külastame Eesti Loodusmuuseumi, kus tutvume põneva veealuse maailmaga ja saame teavet Eesti geoloogilise kujunemise kohta.

Uute tegevuste abil loodab Eesti Instituut veelgi paremini levitada teavet Eesti kohta, luua uusi kontakte Eesti kultuuriringkondade, vabaühenduste ja siinsete välismaalaste vahel.

Projekt kestab 2018. aasta oktoobrini ning toetussumma on 14 683,20. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eesti Instituudi koolituskeskuse loomist toetam Siseministeerium ja KÜSK