Väliseesti õpetajate suvekool 27.–29. juunil 2017 Tallinnas ja Naissaarel.

Sel korral läheneti teemadele sihtrühmapõhiselt. Pühapäevakoolide õpetajad olid oodatud 27. ja 28. juunil, üldhariduskoolide õpetajad 28. ja 29. juunil. Koolitus algas Eesti Lastekirjanduse Keskuses, edasi suunduti Naissaarele.

Suvekooli korraldas Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

Täname kõiki osalejaid ja koolitajaid!