01.04.2018 – 01.05.2018

Eesti Instituut koordineerib eesti keele ja kultuuri õpet välismaal. Tulemas on järjekordne taotlusvoor väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektide toetamiseks. Projekte hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

– eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas,
– laste- ja keelelaagrite korraldamine asukohamaades,
– õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi,
– õppereiside korraldamine Eestis,
– logopeediline nõustamine.

Taotluste esitamise tähtpäev on 1.05.2018.

Projektikonkursi vormid on kättesaadavad kodulehel “Eesti keel ja kultuur maailmas”: http://ekkm.einst.ee/sisu/haridusprojektid/.

Komisjon teeb otsuse toetusesaajate kohta ühe kuu jooksul.

Täiendav info:

Lea Kreinin
Eesti Instituut
+372 631 4355
lea.kreinin@estinst.ee