Rahvusvaheline kultuuriseminar
“IGA ALGUS ON KERGE!”

Eesti Instituut korraldas 10. ja 11. oktoobril rahvusvahelise kultuuriseminari, et tähistada oma 30 tegevusaastat. Seminar tõi kokku Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriinstituudid ning Euroopa Liidu rahvuslike kultuuriinstituutide koostöövõrgustiku (EUNIC) Tallinna klastri liikmed, et ühiselt arutada kultuurivahetuse tahke ja kuidas siduda kultuurivaldkondi.
Seminaril räägiti Euroopa kultuuristrateegiast, arutleti osalemist suurtes rahvusvahelistes kultuuriprojektides ning otsitakse viise, kuidas tõhustada riikidevahelist kultuurikoostööd.

Seminari kava

Galerii

10. oktoober (rahvusvaheline osa ja vastuvõtt)
Fotograaf Andres Teiss

Galerii 10. oktoober
Fotograaf Liina Luhats-Ulman

Galerii 11. oktoober, Viinistu
Fotograaf Liina Luhats-Ulman