13.08.2018 – 17.09.2018

Seoses juhatuse volituste lõppemisega 31.12.2018 korraldab MTÜ Eesti Instituut

TEGEVJUHI konkursi.

Eesti Instituudi tegevjuhi ülesanded:

 • personali ja protsesside igapäevane juhtimine;
 • asutuse tegevuse korraldamine, planeerimine ja arendamine;
 • koostöövõrgustiku hoidmine ja laiendamine nii Eestis kui välismaal;
 • Eesti Instituudi esindamine avalikkuse ees ning suhetes ja läbirääkimistel koostööpartneritega;
 • juhatuse otsuste ettevalmistamine ja täideviimine;
 • põhikirjalisest tegevusest lähtuvate ürituste korraldamine;
 • loominguline osalemine Eesti Instituudi väljaannete koostamises ja toimetamises.

Tegevjuht lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Instituudi põhikirjast ning üldkogu ja nõukogu otsustest. Tegevjuht peab saama juhatuse esimehena volitused ühingu üldkogult. Tegevjuhi ametiaeg on kolm aastat ning eeldatav tööle asumise aeg on 01.01.2019.

Ootame kandideerima missioonitundega kandidaate, keda iseloomustab:

 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt 2 aastat;
 • kõrgharidus (MA) ja eelnev töökogemus vähemalt 10 aastat;
 • Eesti kultuurielu hea tundmine;
 • eeskujulik eelarve planeerimise ja järgimise oskus;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus ning koostöövalmidus ja -võime;
 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb veel mõne võõrkeele valdamine;
 • julgus võtta vastutust ja esineda avalikkuse ees;
 • valmisolek loominguliseks meeskonnatööks.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja aktiivset kollektiivi;
 • enesearenguvõimalusi;
 • töökohta Tallinna vanalinnas;
 • võimalust teha Eesti suuremaks.

Kandideerimiseks ootame kandidaadi CV-d, haridust tõendava dokumendi koopiat ja esseed (1-2 lk) teemal “Eesti Instituudi roll Eestis ja Eesti tutvustamisel maailmas”.

Kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 17. septembriks 2018 meiliaadressil noukogu@estinst.ee.

Lisainfo: Eesti Instituut, tel 631 4355, www.estinst.ee