18.11.2021 – 09.12.2021

Seoses tegevjuhi tähtajalise lepingu lõppemisega ja lähtudes heast tavast, kuulutab MTÜ Eesti Instituut välja avaliku konkursi EESTI INSTITUUDI TEGEVJUHI  leidmiseks.

Eesti Instituut on 1989. aastal loomeliitude algatusel loodud mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärk on eesti kultuuri, ajaloo, looduse, ühiskonna ja majanduse tutvustamine eelkõige välismaal. Samuti kultuuri- ja haridussidemete ning kunstiloomingu alase infovahetuse algatamine ja edendamine. Eesti Instituudil on lisaks Tallinnas asuvale büroole ka välisesindus Helsingis, Budapestis ja Stockholmis.

Eesti Instituudi tegevjuhi ülesanded:

 • asutuse tegevuse planeerimine, korraldamine ja arendamine ning personali ja protsesside igapäevane juhtimine;
 • koostöövõrgustike hoidmine ja arendamine nii Eestis kui välismaal;
 • Eesti Instituudi esindamine avalikkuses ja suhetes koostööpartneritega;
 • juhatuse otsuste ettevalmistamine ja täideviimine;
 • põhikirjalistest tegevustest lähtuvate ürituste korraldamine, samuti loominguline osalemine Eesti Instituudi väljaannete koostamises ja toimetamises.

Tegevjuhi ametiaeg on kolm aastat ja eeldatav tööle asumise aeg 01.01.2022.

Ootame kandideerima missioonitundega kandidaate, keda iseloomustavad:

 • Eesti kultuurielu hea tundmine;
 • kõrgharidus (MA) ja vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus;
 • oskus eelarvet planeerida ja järgida;
 • kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskus, soovitavalt veel mõne võõrkeele oskus;
 • koostöövalmidus ja hea suhtlemis- ning läbirääkimisoskus;
 • valmisolek loominguliseks meeskonnatööks;

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku ja aktiivset kollektiivi;
 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • võimalust teha Eesti suuremaks;
 • enesearengu ja koolitusvõimalusi;
 • töökohta Tallinna vanalinnas

Kandideerimiseks ootame CV-d, haridust tõendava dokumendi koopiat ja esseed (1-2 lk) teemal „Eesti Instituudi roll Eestis ja Eesti tutvustamisel maailmas“. Kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 9. detsembriks 2021 meiliaadressil noukogu@estinst.ee.

Lisainfo: nõukogu esimees Toomas Liivamägi tel. 515 3274 või noukogu@estinst.ee