Toimumised:

Tallinn ja Naissaar
27.–29. juunini 2017

Väliseesti õpetajate suvekool toimub sel aastal 11. korda. Teemade valikul on lähtutud sihtrühmadest, arvestades nii pühapäevakoolide kui ka üldhariduskoolide õpetajate vajadustega.

27. ja 28. juunil on suvekooli oodatud pühapäevakoolide õpetajad. Koolitus algab Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus tutvutakse uuema eesti lastekirjandusega ning uuritakse, kuidas kasutada kirjandust keeleõppes. Toimub laulude ja ringmängude töötuba. Arutelu jätkub teel Naissaarele, kus õpitakse koostama õppematerjale ja lauamänge.
28. ja 29. juunil on suvekoolis üldhariduskoolide õpetajad, kes tutvuvad uuema noortekirjandusega ning saavad teada, kuidas kujundab kirjandus väärtushinnanguid. Naissaarel õpitakse tunni kavandamist, lauamängude koostamist ning uuritakse, kuidas ennetada kiusamist koolitunnis.
Suvekooli kavas on ka minilaulupidu ja Naissaare kultuurilooline ekskursioon.

Väliseesti õpetajate suvekooli korraldab Eesti Instituut koostöös Tallinna Ülikooliga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmist.

Suvekooli kava: http://ekkm.estinst.ee/sisu/valiseesti-opetajate-suvekool-2017/

Lisateave:

Raina Ventsli
raina.ventsli@estinst.ee
+372 631 4355